FoodbaseDossche MillsVandemoorteleRoland Mills Unitedhttp://www.dekomart.nlVeenhuizen Bakery Solutions / MiweKeybake Bakeware & Coatings B.V.http://www.contined.nl/http://www.koopmansmeel.nl/Beko Bakkerij Techniekhttp://www.zaadhof.nl/http://www.rijnijssel.nl/bakkerij
http://www.jasca.nl/BakkersbelangDewecohttp://www.sismatec.nl/AVT BVhttp://www.silowacht.nl/http://www.havelaar-verpakkingen.nl/http://www.bouwer-officier.nl/http://www.meneba.nl/http://www.hobartfoster.nl/http://www.chocolateriealbert.nl/http://www.bakkerijservice.nl/TENTE NV

Nieuws

 • Cleanrooms voor de farmaceutische industrie

  De farmaceutische industrie staat bekend om strenge eisen op het gebied van productieklimaat. Vervuiling moet in het product worden uitgesloten en het proces moet onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvinden. Daar komt nogal wat bij kijken. In deze blog leest u welke rol cleanrooms in de farmaceutische industrie spelen en welke oplossingen Colt biedt.

 • Realisatie RWA-systemen is specialistenwerk

  Vanaf het moment dat de mens is geconfronteerd met vuur hebben we ons gerealiseerd hoe krachtig dit element is. We zoeken steeds naar methodes om het vuur gecontroleerd in ons voordeel in te zetten zonder daarbij last te hebben van de rook. Zo kennen we allemaal wel het beeld van de indianenwigwam waarbij men een groot gat bovenin de wigwam heeft voorzien en op laag niveau - de deur - openzet voor de noodzakelijke luchttoevoer. Deze gaten zijn zodanig gedimensioneerd dat bij aanwezigheid van een open vuur men veilig in deze wigwam kan verblijven. Deze meest eenvoudige samenstelling van een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is door de tijd uiteraard geëvolueerd.

 • Installatie vervangen of hergebruiken. Economisch verantwoord produceren in de voedingsindustrie

  De eisen in de voedingsindustrie worden continu aangescherpt. Denk aan regelgeving rondom overdruk, filtering, temperatuur en vocht. Goede ontwikkelingen! Het verbetert namelijk de kwaliteit van voeding en komt ten goede van het werkklimaat. Maar continu aanscherping heeft ook nadelen. Je voelt het in de portemonnee. Adviesbureaus bevelen algauw een nieuwe installatie aan. Terwijl dit niet altijd nodig is. In deze blog leest u hier meer over. 

 • Alternatieve oplossingen bij stijgende energieprijzen

  We voelen het allemaal in onze portemonnee. En niet alleen tijdens het tanken aan de pomp. Het gaat ook over gas, energie en warmte. Vanaf medio 2021 zien we een stijgende lijn in energieprijzen. En de Russische inval op Oekraïne zorgt voor nog meer onrust. Maar er is hoop! Traditioneel maken klimaatsystemen gebruik van fossiele brandstoffen. Terwijl water, lucht en de aarde ook uitstekende energiebronnen zijn. In deze blog bespreken we hoe een alternatieve klimaattechniek u energiebesparing kan opleveren

 • Brandveiligheid bij zorginstellingen

  Brandveiligheid, of beter gezegd het ontbreken ervan, levert veel zorginstellingen en eigenaren van gelieerde gebouwen kopzorgen op. Zorginstellingen, toezichthouders en de veiligheidsregio van Amsterdam gaan de brandveiligheid op een fundamenteel andere wijze vormgeven, zo is afgesproken in een convenant dat in april 2021 is getekend. Van ongenuanceerd moeten voldoen aan wettelijke regels, naar een gewogen brandveiligheidsniveau dat past bij de gebruikersgroep van een gebouw.  (Bron: brandveilig.com - 10 januari 2022)

 • Clean produceren begint met een integraal ontwerp

  De laatste jaren is een toenemende eis voor clean produceren aanwezig in de high-tech industrie. Leveranciers in de complete supply chain zijn in toenemen-de mate verantwoordelijk voor het schoon aanleveren van producten en/of com-ponenten. Dat brengt voor deze partijen verschillende uitdagingen met zich mee. De oplossing schuilt in een integraal ontwerp waarbij rekening gehouden moet worden met zowel het klimaat alsook de menselijke factor. Immers is de mens nog altijd de meest vervuilende factor binnen schone productieomgevingen. Met alleen het bouwen aan een cleanroom ben je er nog niet. Er ligt een belangrijke rol voor de toeleverancier om eerder in het productieproces kansen te signaleren én hierop te acteren.

 • Maximale productiviteit en constante kwaliteit. Hoe een goed klimaat hieraan bijdraagt.

  Als directeur of technisch manager wenst u natuurlijk dat alles vlekkeloos verloopt in uw bedrijf. Zowel dekwaliteit, het productieproces als de werkomgeving. U streeft naar hoge productiviteit, het leveren van constante productkwaliteit en tevredenheid op de werkvloer. Een goed klimaat kan hierbij helpen.

 • Vluchtveiligheid versus brandveiligheid?

  Onlangs heb ik een artikel gelezen van het verbond van Verzekeraars met als titel “vluchtveiligheid is niet hetzelfde als brandveiligheid”. In het artikel werd uitgelegd dat voldoen aan vluchtveiligheid in de praktijk niet altijd genoeg is en blijkt in de praktijk dat door te voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit, behorend bij vluchtveiligheid, panden waarin branden plaatsvinden ook sprake is van grote schade. Niet alleen materieel maar ook omgeving, milieu, etc.Ik begrijp dat een dergelijke organisatie met het oog op schadebeperking naar brandveiligheid kijkt en deze afzet tegen de eisen uit het Bouwbesluit welke grotendeels gebaseerd zijn op vluchtveiligheid. Ik wil echter nog een stap verder en wil daarom de vraag stellen of wij wel voldoende veiligheid bieden aan aanwezige personen als het gaat om maatregelen welke het Bouwbesluit beschrijft ten aanzien van vluchtveiligheid.Temeer daar op dit moment bijna 20% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is. Hiermee willen wij niet zeggen dat deze mensen niet zelfredzaam zijn, maar het is wel waarschijnlijk dat een gedeelte van deze bevolkingsgroep verminderd of niet-zelfredzaam is. Deze groep ‘ouderen’, zoals het er zich naar uit laat zien, zal de komende tijd alleen nog maar toenemen. Tenslotte worden wij ook met de dag ouder en onze bevolking vergrijst. Hoe kunnen wij deze kwetsbare groep beschermen en ervoor zorgen dat zij veilig kunnen vluchten bij brand?

 • Warmteterugwinning uit vervuilde afvalstromen? Colt Crossair vult het gat.

  Nog steeds is er veel maatschappelijke druk om zo milieubewust mogelijk om te gaan met productie- en productieprocessen. Dit in het kader van duurzaamheid, verlaging CO emissies en energiebesparing. Bij veel industriële processen komen hoeveelheden warmte vrij die bij de betreffende bedrijven vaak niet nuttig gebruikt (kunnen) worden. Hoe krijgen we deze onbenutte restwarmte nu zo goed mogelijk geïntegreerd in onze industrie?

 • HVAC systemen inzetten bij brand. Is dit verstandig.

  Wij krijgen regelmatig de vraag of klimaatinstallaties oftewel HVAC installaties (Heating Ventilation Airconditioningsinstallaties) bij de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, moeten worden ingeschakeld (naar maximale capaciteit) op het moment dat de brandmeldinstallatie een brand detecteert. Deze vraag lijkt legitiem aangezien HVAC-systemen uiterst flexibel kunnen zijn en een hoge mate van programmeerbaarheid bieden. Maar hoewel ze geschikt zijn voor de afvoer van lucht, zijn er een aantal argumenten aan te dragen waarom het wellicht beter is de HVAC-installatie juist af te schakelen bij een brandmelding.

meer nieuws